CAMBRES D'ASSAIGS - CCI CONTROL DE QUALITAT

EMPRESA

IniciEmpresaProductesNovetatsServeisQualitatReferènciesNoticiesArticlesContactar

 

Amb una experiència acumulada des de l'any 1967 en l'estudi, disseny, desenvolupament de sistemes de simulació ambiental i fabricació de cambres climàtiques i d'envelliment climàtic accelerat, l'organització CCI és la primera empresa espanyola del sector, pionera en la seva activitat i de reconegut prestigi internacional, donada la seva rellevant presència en els més importants països desenvolupats.

 

CCI va iniciar les seves activitats fabricant cambres climàtiques convencionals, d'assaigs tèrmics i de corrosió accelerada, per a donar cobertura a la creixient demanda nacional dels laboratoris d'assaigs de les empreses més punteres de l'època, les quals es veien obligades a importar els esmentats equips des d'altres països, amb la problemàtica que això comportava.

 

Molt aviat, ja en els anys 80, CCI decideix ampliar el seu rang de fabricació de cambres climàtiques i equips d'assaig d'alta tecnologia, els quals, per la seva complexitat i selectivitat, solsament són fabricats per molt poques companyies, les quals poseeixen un alt nivell d'especialització, com és el cas de fabricants de cambres d'ozó, d'atmosferes controlades, de simulació aeroespacial, de reproducció solar per xenó, etc., de les quals solsament existeixen en el món tres o quatre fabricants, entre els quals, amb reconegut i avalat prestigi, es troba l'organització CCI.

 

Avui en dia, CCI està certificada per AENOR per al disseny, la producció, el muntatge, calibratge, validació i manteniment de cambres d'assaig de laboratori, climàtiques i d'envelliment ambiental accelerat, xenó, ozó, corrosió, buit, intempèrie, atmosferes agresives, ultracongelació, forns, estufes i xoc tèrmic, segons UNE-EN ISO 9001:2000.

 

En l'actualitat, CCI dissenya i desenvolupa, de forma enterament nacional, cambres climàtiques i sistemes avançats d'envelliment accelerat per a l'investigació, assaig i control de qualitat, extès a:

 

 

  • Cambres climàtiques d'aplicació universal per a tots els sectors i amb control de mantenimiento a distància.

  • Cambres de xenó per a l'envelliment solar UV accelerat, mitjançant arc de baixa, mitja i alta pressió, combinades amb gasos, vent, pluja, gel/desgel, etc. Diversos models multinorma amb control espectrorradiomètric i indicació digital directe en energia radian UV puntual i acumulada, i luxometria. Certificació acreditada.

 

  • Cambres SOLATRON amb fonts d'emissió diverses i filtres selectius UV per a la reproducció de les diferents regions espectrals energèticas emeses pel sol.

 

  • Cambres d'ozó combinades amb climes, esforços dinàmics i amb control espectrofotomètric LAMBERT-BEER o cromatografia. Compliment multinorma.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Amb tot, l'organització CCI es consolida com el primer fabricant de cambres climàtiques, d'assaig i de simulació ambiental, amb el programa d'alta tecnologia més extens a nivell mundial.

 

El laboratori propi CCILAB realitza assaigs, proves diverses, calibratge i caracterització de cambres climàtiques, i de mitjans isotèrmics trazables, sota normativa UNE-EN ISO/IEC 17025.

 

A més, CCI realitza el manteniment, reparació i servei tècnic de qualsevol tipus de cambres climàtiques i d'assaig, sigui quina sigui la seva marca, model i nacionalitat, adequació a la normativa CE, validació i certificació, de forma ràpida i econòmica.

Inici

Petició oferta          Petició informació          Consulta