CAMBRES D'ASSAIGS - CCI CONTROL DE QUALITAT

PRODUCTES

IniciEmpresaProductesNovetatsServeisQualitatReferènciesNoticiesArticlesContactar

 

 

GRANS CAMBRES VISITABLES, CLIMATIQUES I D'ASSAIGS

 

 

La construcció d'aquest tipus de cambres climàtiques i d'assaigs ocupa un important capítol dins del programa de fabricació de CCI, havent adquirit una sòlida especialització, avalada per una llarga experiència de més d'un quart de segle.

En efecte, la creixent demanda de multitud de mides i aplicacions, així com l'àmplia varietat d'assaigs requerits, ha obligat els enginyers de CCI a posar a punt sistemes de fabricació tant de construcció compacta, com de construcció modular, tal que permeti, mitjançant sistemes ensamblables, construir cambres climàtiques i d'assaigs de qualsevol forma i mida, ajustant-se a les dimensions requerides en cada cas, des de 3 m3 fins 50000 m3.

Fins i tot es poden construir cambres climàtiques i d'assaigs amb diferents compartiments i condicions ambientals diferents, així com ser desmuntades, reduïdes, ampliades, traslladades, etc., en qualsevol moment.

Els plafons ensamblables són de fabricació estàndard per a les cambres convencionals i especials per a cambres d'altes prestacions, i estan formats tant per planxes d'acer lacat o plastificat, com d'acer inoxidable AISI 304, acer inoxidable AISI 316, polièster i fibra de vidre, etc. (segons els casos), per a l'interior, l'exterior o ambdues cares. Tenen una alta precisió mecànica i estructural, i la fase intermèdia del sandvich pot estar formada per poliuretà injectat d'alta densitat, fibra mineral o compòsits amb coeficients de conductivitat tèrmica rigorosament estudiats.

A més, es fabriquen cambres climàtiques i d'assaigs, especials, que permeten treballar amb atmosferes controlades de gasos diversos i les seves barreges|mescles (nitrogen, ozó, CO2, SO2, NH3 etc.).

La seva estabilitat dimensional és absoluta i no existeixen deformacions en els canvis ràpids de temperatura, permetent fins i tot el xoc termorefrigerant, els assaigs de corrosió salina i àcida, radiacions solars i la simulació de les condicions més diverses climàtiques.

 

 

                

Les seves àmplies aplicacions es centren en els camps de l'electrònica, motors, automatismes, ordinadors, automoció, defensa, aeroespacial, energia fotovoltaica i eòlica, farmàcia, alimentació, botànica, agricultura, comportament humà, etc., etc.

A més de tot això, les grans cambres climàtiques i d'assaigs visitables CCI admeten la connexió i acoblament de qualsevol tipus de mecanisme que pugui formar part d'un assaig dinàmic particularitzat.

Igualment les grans cambres climàtiques i d'assaigs admeten altes dissipacions tèrmiques procedents d'elements alimentats elèctricament durant el procés d'assaig, tractament, control o investigació.

 

 

 

Característiques principals

 

Dimensions internes: Des de 3 m3 fins a 50000 m3

Rang temperatura (ºC):              Ambient .. +60

                                                Ambient .. -60

                                                Ambient .. +80 (estàndard) .. +90 (opcional)

                                                0 .. +80 (estàndard) .. +90 (opcional)

                                                -20 .. +80 (estàndard) ..+90 (opcional)

                                                -40 .. +80 (estàndard) ..+90 (opcional)

                                                -60 .. +80 (estàndard) ..+90 (opcional)

                                                Ambient .. +400

                                                Altres rangs a requeriment: Fins a +200ºC

Apreciació temperatura:             0,1ºC .. 1ºC

Estabilitat temperatura:              ±1ºC .. ±3ºC .. ±5ºC

Rang temperatura relativa:         Ambient .. 98% HR

                                                30% HR .. 98% HR

                                                15% HR .. 98% HR

Apreciació humitat relativa:        ±1% HR

Estabilitat humitat relativa:         ±1% HR .. ±3% HR .. ±5% HR

Convecció forçada enèrgica o règim laminar (opcional)

Aïllament tèrmic. Poliuretà injectat d’alta densitat, fibra mineral, etc.

Programació i indicació digital (estàndard)

Interficie RS-232 i programari original CCI, manteniment via internet, exportació de dades via radio, telefonia, etc. (opcional)

 

 

 

CATALEG

Inici  Tornar

Petició oferta          Petició informació          Consulta