CAMBRES D'ASSAIGS - CCI CONTROL DE QUALITAT

SERVEIS

IniciEmpresaProductesNovetatsServeisQualitatReferènciesNoticiesArticlesContactar
 
 

MANTENIMENT

CCI disposa d'un equip d'Assistència Tècnica capacitat i ensinistrat per a la resolució dels serveis en 24 hores.

A més, CCI realitza el manteniment, reparacions i servei tècnic de qualsevol tipus de cambres d'assaig, sigui quina sigui la seva marca, model i nacionalitat, transformacions, modernització i adequació a normatives CE de seguretat i protecció mediambiental, validació i certificació, de forma ràpida i econòmica.

Tant CCI, com tot el seu personal, compleix amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals segons Reial Decret 1215/1997, garantint amb això la seguretat dels usuaris en tots els serveis post-venta realitzats a domicili.


 

 

CALIBRATGE

El laboratori propi CCILAB realitza assaigs, proves diverses, calibratge i caracterització de mitjans isotèrmics trazables, sota normativa UNE-EN ISO/IEC 17025.


 

 

ASSAIGS

CCI disposa d'un laboratori d'assaigs a disposició dels seus clients, sense ànim de lucre, la finalitat dels qual està destinada a la realització de proves prèvies per assegurar que l'assaig és viable i l'equip adequat. Per a això, s'estudia el comportament de les mostres facilitades pels clients, de tal manera que, prèviament a la realització d'una oferta, es puguin conèixer els resultats esperats, de manera que l'usuari pugui estar segur "a priori" que podrà assolir els objectius de qualitat una vegada que adquireixi la cambra.


Inici

Petició oferta          Petició informació          Consulta