CAMBRES D'ASSAIGS - CCI CONTROL DE QUALITAT

PRODUCTES

IniciEmpresaProductesNovetatsServeisQualitatReferènciesNoticiesArticlesContactar

 

 

CAMBRES DE GASOS.

CAMBRES CLIMATIQUES AMB ATMOSFERES GASOSES CONTROLADES

 

 

Existeix un gran nombre de casos particulars en els quals es requereix efectuar assaigs de qualitat i comportament de materials, equips i sistemes en presència d'un o més gasos, en proporció, quantitat i pressió controlades. A aquests efectes, existeixen múltiples aplicacions, tals com la corrosió climàtica gasosa, estudi de comportament dels materials davant els contaminants atmosfèrics (ambients urbans, granges, atmosferes industrials, etc.), tals com estudis de carbonatació de materials de construcció (cambra CARBOTEST), entre d'altres.

Una altra de les aplicacions importants d'aquests equips és l'emmagatzemament i conservació, tractament, estudi i investigació de sistemes en condicions extremes d'atmosfera inerta i temperatura, controlades.

Aquestes cambres climàtiques amb atmosferes gasoses controlades admeten qualsevol tipus de gas, pur o en mescla, sempre i sota els principis de compatibilitat i seguretat.

 

 

 

 

Característiques principals

 

Volum i dimensions: Sota demanda

Comporta amb tanques de pressió d’alta estanquitat

Construcció interior en acer inoxidable AISI 316 L, format per una cubeta estanca amb soldadura per argó en continu, sense zones de transició corroibles

Programació i indicació digital (estàndard)

Interficie RS-232 i programari original CCI, manteniment via internet, exportació de dades via radio, telefonia, etc. (opcional)

Sensors selectius amb els seus corresponents convertidors electrònics

Rangs de temperatura, humitat i concentracions gasoses: Els exigits per la normativa

Manòmetre indicatiu de pressió interior

Vàlvula de sobrepressió i seguretat

Sistemes manuals o automàtics de dosificació

                                              

 

 

CATALEG

Inici  Tornar

Petició oferta          Petició informació          Consulta