CAMBRES D'ASSAIGS - CCI CONTROL DE QUALITAT

PRODUCTES

IniciEmpresaProductesNovetatsServeisQualitatReferènciesNoticiesArticlesContactar

 

 

CAMBRES CLIMATIQUES ESPECIALS. BANCS DE SIMULACIO.

EQUIPS DIVERSOS I DE FABRICACIO SOTA PROJECTE

 

 

NOVA SERIE DE CAMBRES VERSATILS D'ACER INOXIDABLE SANITARI PER A ESTABILITAT DE MEDICAMENTS, SUBSTANCIES FARMACOLOGIQUES, PRODUCTES ALIMENTARIS, COSMETICS I FITOSANITARIS

 

CAMBRA METEOTRON

 

CCI ha dissenyat la més avançada cambra de simulació artificial amb funció multiclimàtica d'alta acceleració mai desenvolupada fins al moment. Aquesta cambra està destinada a l'investigació de les conseqüències del canvi climàtic, simulació d'intemperisme i meteorització.

 

Dins de les seves funcions podem destacar la criogenitzación fins a -150ºC, contaminació atmosfèrica, xoc térmic, radiació solar, pluja, humitat, alt gradient tèrmic, etc., amb programes específics dels escenaris aeroespacials, climes del desert, clima polar, etc., etc., amb extrema acceleració de canvis preprogramats.

 

 

FOTOBIORREACTORS

 

CCI fabrica sota projecte diversos tipus de fotobiorreactors de laboratori per a investigació de creixement d'algues a escala pilot, basats en:


- Tubs d'estructura macromolecular de diferents diàmetres i longituds.

- Tubs de vidre pyrex, de diferents diàmetres i longituds.

- Cambres de plaques macromoleculars de diverses capacitats.

- Cambres de vidre temperat de diverses capacitats.

- Etc.


En tots els casos la radiació lluminosa fotosintèticament activa, basada en tecnologia optoelectrònica de llarga vida (fins a 100.000 hores), és equivalent a l'emesa pel sol, proporcionant una energia radiant de valor mig fins 1.000 W/m2 per segon, regulable en intensitat, i amb programari per a control informàtic.

 

 

CAMBRES CLIMATIQUES I D'ASSAIGS PER A L'ESTUDI DE CREIXEMENT DE PLANTES I BIOLOGIA VEGETAL (PHITOTRONS, ECOTRONS, etc.)

 

Circulació d'aire laminar vertical o horitzontal.

Simulació lluminosa selectiva tant qualitativament, com quantitativament, respecte a la longitud d'ona del diagrama espectral específic amb control de fotoperiodo.

Es fabriquen sota projecte, amb qualsevol forma i sense límit de mida.

 

CAMBRA DIFUTEST, PER A ASSAIGS DE MATERIALS AÏLLANTS FINS A 200 mm D'ESPESSOR

 

CAMBRES CLIMATIQUES PER A ASSAIGS D'ESTABILITAT I FOTOESTABILITAT DE PRODUCTES FARMACEUTICS

 

Es poden construir en acer inoxidable o lacat.

 

Es fabriquen sota projecte, amb qualsevol forma i sense límit de mida.

 

CAMBRES CLIMATIQUES I D'ASSAIGS, DIVIDIDES I GRUPS GENERADORS CLIMATICS

 

Es fabriquen sota projecte de l'usuari per a adaptació a altres sistemes o mecanismes.

TAMBOR D'IMPACTES PER A ASSAIGS DE LLUMINARIES, AUTOMATISMES I EQUIPS ELECTRONICS

CAMBRES ANECOIQUES, SEMIANECOIQUES I REVERBERANTS

 

Es fabriquen sota projecte, amb diferents graus d'absorció acústica, amb qualsevol forma i sense límit de tamany.

 

CAMBRES CLIMATIQUES I D'ASSAIGS DESMONTABLES:

 

a) Estufes i forns d'alta temperatura.

b) Per a congelació a ultrabaixes temperatures. (Criogenia).

c) Per a congelació i conservació convencional.

d) Per a atmosferes controlades.

e) Per a condicions climàtiques diverses.

 

Permeten ser traslladables, ampliables, o reductibles.

 

Es fabriquen sota projecte, amb qualsevol forma i sense límit de mida.

 

CAMBRES I EQUIPS PER A TEST D'IMMUNITAT ELECTROMAGNETICA

 

Es fabriquen sota projecte d'usuari o norma, amb diversos materials, diversos formats i tamanys.

CAMBRES D'ALT BUIT

 

Poden ser combinades amb fred i calor.

 

Es realitzen sota projecte de l'usuari amb diversos formats i tamanys.

TUNELS DE VENT

 

Es realitzen sota projecte d'usuari o normativa, amb diferents velocitats, control anemomètric electrònic, i diversos formats i mides, en funció de l'aplicació.

 

Inici  Tornar

Petició oferta          Petició informació          Consulta