CAMBRES D'ASSAIGS - CCI CONTROL DE QUALITAT

NOVETATS

IniciEmpresaProductesNovetatsServeisQualitatReferènciesNoticiesArticlesContactar

 

Una nova cambra per a l'assaig d'equips de TV d'última generació

 

 

 

El departament d'investigació de CCILAB dirigit per D. Miguel Angel Beteta Garmendia ha desenvolupat una cambra d'altes prestacions destinada a la realització de proves de qualitat de televisors plans LCD d'alta tecnologia, sota condicions ambientals extremes de fred, calor i humitat, de tal manera que és possible determinal l'influència que té el sotmetiment a condicions de congelació, saturació d'humitat (tipus sauna), calors extrems, sequedat amb alta electricitat estàtica, etc., en la qualitat de les imatges i també per a la determinació del periode de vida útil, imprescindible per a la determinació de garanties.

La cambra està dotada de grans finestrals múltiples, térmicament aillats, a través dels quals es poden estar veient les imatges mentres els televisors estan éssent sotmesos a cicles ambientals extrems.

Totes les dades tècniques són reenviades a l'exterior informàticament per a ser processats pels enginyers d'I+D.

La cambra és de grans dimensions, ja que permet l'accés de varis enginyers i a l'hora col.locar carros de prova amb gran quantitat de televisor estratègicament disposats i comunicats amb l'exterior per a poder ser observats i monitoritzats.

Aquesta nova cambra ha estat desenvolupada per a la companyia multinacional SONY i fa el nombre tres de les cambres adjudicades a CCI de Barcelona, després d'haver competit amb les empreses més punteres del sector a nivell internacional (USA, Japó, Alemania i França).

Ens omple d'orgull que companyies multinacionals de tan alt prestigi tecnològic i reconeixement mundial, com ho és la companyia SONY segueixin confiant sistemàticament en la nostra organització, de tal manera com han fet empreses tan emblemàtiques com AIRBUS, AVE i tantes i tantes altres.

www.cci-calidad.com

Inici  Tornar

Petició oferta          Petició informació          Consulta