CAMBRES D'ASSAIGS - CCI CONTROL DE QUALITAT

NOVETATS

IniciEmpresaProductesNovetatsServeisQualitatReferènciesNoticiesArticlesContactar
 

Sistema de verificació i manteniment de cambres climàtiques i d'assaigs ambientals CCI, a distància, mitjançant internet 

 

Esquema d'entrades i sortides modulares per a control a distància de cambres climàtiques CCI

 

Després d'un ardu treball d'investigació i una dedicació exclusiva per part dels enginyers de CCI, al llarg d'un any d'experimentacions laborioses i exhaustives, finalment s'ha pogut culminar amb èxit l'ambiciós projecte de verificació de cambres climàtiques a distància, bé sigui en entorns propers via ethernet, com en entorns tan llunyans com puguin existir en qualsevol lloc de la Terra.

 

Panell principal Diagrama de blocs amb entrades

               

Amb això, des d'un PC convencional és possible diagnosticar el funcionament de les cambres climàtiques CCI, possibles avaries i la seva resolució, immediatament, sense necessitat que els tècnics hagin de realitzar llargs viatges amb elevats costos en temps, suspensió de procediments i la generació d'abundants despeses econòmiques.

 

Configuració de senyals Definició de senyals

 

La informació rebuda per part dels senyals emesos pels convertidors dels elements fonamentals que formen part de la maniobra de la cambra climàtica d'assaigs CCI, és processada pel programa corresponent i posada a la xarxa mitjançant els corresponents codis d'accés, accedint a la mateixa a través del potent programari original CCI, utilitzant l'entorn Windows, i tot això en temps real i de forma fiable i senzilla.

 

Temperatura en augment, producció de calor Temperatura en descens, producció de fred

 

Amb això, un tècnic de CCI, des del seu despatx, o des del lloc que es trobi, pot "entrar" mitjançant el seu PC, fix o portàtil, en una cambra climàtica d'assaigs situada a distància, verificar les funcions de l'esmentada cambra climàtica, diagnosticar l'avaria en temps real i procedir a generar les instruccions de reparació, sense necessitat de desplaçaments, ni de pèrdua de temps, ni d'abundants despeses.

 

Funció humitat relativa en augment Humitat relativa en descens (assecatge)

 

El sistema, ofertat opcionalment a requeriment de l'usuari, permet també el reconeixement de les variables d'assaig de la cambra climàtica a fi de verificar les possibles desviacions de les mateixes (temperatura, humitat, etc.), facilitant amb això el reajustament on-line i el conseqüent procediment de recalibratge.

 

Indicador fi de cicle Exemple detecció avaria baixa humitat

 

Exemple detecció avaria electrovàlvula buidat Exemple detecció avaria compressor

 

Referent a això, CCI no solsament va en el grup capdavanter de tots els seus competidors seriosos a nivell global, sinó que a més és l'empresa pionera i amb més antiguitat al territori espanyol, en ser fundada l'any 1979 i tenir el reconeixement més alt en els centres i entitats més prestigioses i rellevants de renom internacional.

 

Panell de connectivitat al servidor web Panell d'accés a cambra a plana web

 

L'èxit que CCI ha aconseguit en culminar aquest projecte, ha estat també fruit d'un llarg historial en el camp de la identificació remota d'avaries, tenint en compte que, ja des de l'any 1994, CCI va posar a disposició de tots els seus clients el seu sistema exclusiu de monitoratge electrònic de funcions i detecció automàtica d'avaries, mitjançant la presentació d'esquema sinòptic frontal serigrafiado al plafó de control, amb leds indicatius de funcionament de les parts fonamentals integrants en l'automatització de les cambres climàtiques d'assaigs.

 

Sistema de monitorizació de funcions i detecció d'avaries

de les cambres climàtiques d'assaigs CCI

 

Aquest sistema està funcionant amb el màxim reconeixement per part dels usuaris, des de fa anys, en centenars de cambres climàtiques d'assaigs CCI distribuïdes no solsament a Espanya, sinó en altres països, ja que ha permès i permet identificar i resoldre avaries per telèfon. És molt important destacar en aquest punt que aquest sistema és exclusiu de CCI, i que ha estat la primera empresa fabricant de cambres climàtiques d'assaig en desenvolupar-lo.

 

www.cci-calidad.com

 

 

Nou programari de control i programació en entorn Windows de cambres climàtiques CCI, mitjançant l'utilització de pantalles tàctils extraplanes o vía PC

 

Per aconseguir els seus propòsits, CCI no solsament ha fet ús dels enormes avenços tecnològics oferts per les companyies multinacionals en matèria de maquinari, sinó també de les eines de programari de mercat, aplicable a la indústria, com és el cas dels sistemes operatius Windows.

 

 

 

Exemple d'algunes opcions d'instal.lació

 

Amb tot això, CCI ha aconseguit desenvolupar un sistema modern de programació i control de les seves cambres climàtiques d'assaig, senzill i ergonòmic, i en definitiva, de la màxima usabilitat.

Tant els sistemes de pantalla tàctil, com el control des de PC's portàtils o fixos mitjançant interfícies RS-232, RS-485, etc., permeten simplificar al màxim totes les operacions, tant de programació, com d'informació en temps real, i d'exportació i registre de dades.

Així mateix, el programari climàtic fa factible l'obtenció i desenvolupament de dades per establir els protocols de calibratge climàtic.

Les imatges representades en pantalla poden ser visualitzades des de qualsevol angle amb total nitidesa.

 

 

 

Exemple d'opció de pantalles informatives CCI, en temps real, en una cambra climàtica SOLATRON UV

 

www.cci-calidad.com

 

 

Inici  Tornar

Petició oferta          Petició informació          Consulta