CAMBRES D'ASSAIGS - CCI CONTROL DE QUALITAT

ARTICLES

IniciEmpresaProductesNovetatsServeisQualitatReferènciesNoticiesArticlesContactar

 

Cambres d'ozó. Fiabilitat dels frens ABS dels automòbils

 

 

Podem confiar en la fiabilitat dels frens ABS del nostre automòbil?


Com és notori, l'ozó (O3) és una varietat al·lotròpica de l'oxigeno, que si bé té efectes beneficiosos dignes de consideració, tals com: Servir de barrera atmosfèrica per filtrar les radiacions ultraviolades emeses pel Sol, servir com a agent bactericida, eliminació de males olors, etc., també representa un seriós perill per als elastòmers, ja que exerceix un agressiu efecte d'envelliment i deteriorament sobre els mateixos.L'ozó, no solsament es troba de manera natural en la nostra atmosfera, sinó que a més pot elevar-se considerablement la seva concentració sota determinades circumstàncies, tals com durant les tempestes elèctriques (típica olor de "terra molla"), en zones d'alta ionització artificial, com es dóna en l'entorn de les estacions transformadores d'alta tensió, etc., i molt particularment en les proximitats de mecanismes en moviment, generadors de camps magnètics o generadors d'electricitat estàtica, entre d'altres.


Per tal motiu, l'ozó representa un seriós motiu de preocupació en sectors especialment consumidors de cautxús i els seus derivats, com és el cas de la indústria aeronàutica, ferroviària, i d'automoció, entre d'altres.


Per tant, i ja que el cautxú, en la seva composició natural, sofreix una agressió tan destructiva i ràpida en presència d'ozó, resulta imprescindible trobar fórmules específiques per al desenvolupament dels elastòmers, tals que puguin garantir la seva integritat, almenys durant el període de vida esperat per a cada producte.

 

En la indústria aeronàutica, ferroviària i d'automoció, és on trobem la màxima sensibilització sobre això, i no és per a menys, compte hagut, que en aquests sectors està en joc de forma directa la vida de les persones.


No n'hi ha més que imaginar, per exemple, que si un maneguí flexible del sistema de frenada ABS de l'automòbil, es trenqués, el control del vehicle podria fracassar.


Afortunadament, els sectors que hem esmentat, són els que disposen del control de qualitat més rigorós i exigent de tots els existents, podent estar tranquils els usuaris, ja que amb les cambres d'assaigs d'alta tecnologia desenvolupades a tal efecte, la fiabilitat dels sistemes queda totalment assegurada.

 

A CCI podem assegurar això, perquè desenvolupem els sistemes d'assaig que ho permeten garantir.


Estem orgullosos d'haver fabricat multitud de cambres d'ozó combinades amb bancs de moviment real en condicions de conducció, alternades amb variacions climàtiques de fred, calor i humitat.


S'assegura amb això el no deixar gens a l'atzar, per advers que sigui.

 

Entre les últimes companyies rellevants que han adquirit la cambra d'ozó CCI, es troben, entre d'altres: Volkswagen, per a la seva factoria de la Zona Franca de Barcelona i Hutchinson, que és el primer fabricant europeu de tubs per a sistemes de frenada, el qual subministra aquest producte per a gairebé la totalitat de les marques d'automòbils del món.


Aquesta cambra, la qual es pot veure en la imatge adjunta, està capacitada per realitzar cicles climàtics de fred/calor/humitat (per simular la regió en la qual es trobi el vehicle), junt amb concentracions variables d'ozó. Simultàniament, i en les esmentades condicions atmosfèriques, un banc d'assaigs dinàmics imprimeix moviments repetitius de flexió, torsió, tracció i compressió als maneguins, mentre en l'interior dels mateixos s'exerceixen injeccions polsants de líquid de frens, a cop calent i a alta pressió.

 

Pot imaginar el lector, que de la fiabilitat d'aquesta cambra d'assaigs, pot dependre la seguretat de l'automòbil.


L'alta tecnologia que porta implícita aquesta cambra, és un motiu d'orgull per a l'equip tècnic de CCI, ja que representa la primera cambra de tal envergadura fabricada a Europa. Amb això, CCI es consolida com el primer fabricant mundial d'aquest tipus de cambra d'assaigs.

 

www.cci-calidad.com

Inici  Tornar

 Petició oferta          Petició informació          Consulta