CAMBRES D'ASSAIGS - CCI CONTROL DE QUALITAT

ARTICLES

IniciEmpresaProductesNovetatsServeisQualitatReferènciesNoticiesArticlesContactar

 

Assaigs de boira salina

 

 

 

Conceptualment, l'assaig de boira salina pretén simular l'ambient marí en les condicions climatològiques més adverses per a la destrucció dels metalls. En essència es tracta exposar les provetes d'assaig, durant períodes determinats de temps, a una atmosfera resultant d'atomitzar una solució aquosa de clorur sòdic en una proporció de 35 grams per litre, a temperatura i pluviometria controlades, conforme a les diverses normes existents publicades pels organismes de normalització de cada país d'aplicació.


Els períodes de boira salina poden ser alternats amb fases d'alta humitat, seguits de períodes d'ambient sec, configurant assaigs cíclics climo-salins normalitzats. Aquests assaigs cíclics són els que representen més fidelment la realitat climàtica del litoral marítim.


Per realitzar els assaigs de boira salina, encaminats a la determinació de la resistència a la corrosió dels metalls i els seus mitjans de protecció, s'utilitzen les cambres de corrosió accelerada de laboratori.


Les cambres desenvolupades per CCI tenen la denominació de multinorma, tenint en compte que estan dissenyades per complir la totalitat de les normes existents a tots els països desenvolupats del món.


CCI desenvolupa des de l'any 1967, sota la certificació AENOR, cambres d'assaigs de corrosió per boira salina i de simulació climàtica per a investigació i control de qualitat. Referent a això és de destacar que CCI ha fabricat aquest tipus de cambres d'assaigs per a les entitats de la màxima rellevància i els centres d'investigació més prestigiosos existents en l'actualitat, tals com el Centre Nacional d'Investigacions metal·lúrgiques (CENIM), Empresa Nacional Siderúrgica (ENSIDESA), Institut de Tècnica Aeroespacial (INTA), AIRBUS, fabricants d'automòbils, etc.

 

www.cci-calidad.com

Inici  Tornar

 Petició oferta          Petició informació          Consulta