CAMBRES D'ASSAIGS - CCI CONTROL DE QUALITAT

ARTICLES

IniciEmpresaProductesNovetatsServeisQualitatReferènciesNoticiesArticlesContactar

 

Proves accelerades de vida - Fiabilitat de productes

 

 

 

Les proves de vida accelerada, o proves de fiabilitat sota climes extrems, consisteixen a exposar als materials, equips i sistemes a condicions ambientals més severes que les habituals a les quals haurien de sotmetre's els productes en condicions normals de servei.


L'objecte d'aquests assaigs és provocar l'aparició de fallades a curt termini, a fi de poder corregir determinats errors de disseny o formulació, investigar el desenvolupament de nous productes més resistents i fiables, o millorar els punts febles trobats.


Alguns exemples d'acceleració serien: elevar la temperatura, augmentar el nombre de cicles operacionals, incrementar la concentració de gasos (ozó, SO2, etc.), incrementar la pressió, augmentar els esforços dinàmics, augmentar la concentració de sals (ClNa), intensificar les dosis de radiacions solars, etc., etc.


Les proves de vida o fiabilitat de productes sota condicions climàtiques accelerades, es realitzen amb cambres d'assaigs de simulació ambiental.


CCI ve desenvolupant des de l'any 1967, sota la certificació AENOR, cambres d'assaigs climàtics i de simulació ambiental per a investigació i control de qualitat. Referent a això és de destacar que CCI ha desenvolupat aquest tipus de cambres climàtiques per a les entitats de la màxima rellevància i els centres d'investigació més prestigiosos existents en l'actualitat.

 

www.cci-calidad.com

Inici  Tornar

 Petició oferta          Petició informació          Consulta