CAMBRES D'ASSAIGS - CCI CONTROL DE QUALITAT

ARTICLES

IniciEmpresaProductesNovetatsServeisQualitatReferènciesNoticiesArticlesContactar

 

Assaigs accelerats de fiabilitat

 

 

 

Parlant en termes de resistència a les condicions climàtiques existents a la intempèrie, a les proves de vida accelerada, o a proves de fiabilitat en condicions extremes, consisteixen a sotmetre als materials, els equips i els sistemes a condicions ambientals més severes que les habituals a les quals hauria de sotmetre's el producte en condicions normals de servei.


La finalitat d'aquest tipus d'assaigs és provocar l'aparició de fallades en un espai de temps més curt, a fi de poder corregir determinats errors de disseny o formulació, investigar el desenvolupament de nous productes més resistents i fiables, o millorar els punts febles trobats.


Alguns exemples serien: elevar la temperatura, augmentar el nombre de cicles operacionals, incrementar la concentració de gasos (ozó, SO2, etc.), incrementar la pressió, augmentar els esforços dinàmics, augmentar la concentració de sals (ClNa), intensificar les dosis de radiacions solars, etc., etc.


El problema principal arrela que poden provocar-se mecanismes de fallada que no es corresponen amb què realment tindran lloc durant la seva utilització, però la informació que les proves de vida ens aporta és tan valuosa que justifica àmpliament l'assumir els possibles riscs d'error.


Les proves de vida o fiabilitat de productes sota condicions climàtiques accelerades, es realitzen amb cambres d'assaigs de simulació ambiental.

CCI ve desenvolupant des de l'any 1967, sota la certificació AENOR, cambres d'assaigs climàtics i de simulació ambiental per a investigació i control de qualitat. Referent a això és de destacar que CCI ha desenvolupat aquest tipus de cambres climàtiques per a les entitats de la màxima rellevància i els centres d'investigació més prestigiosos existents en l'actualitat.

 

www.cci-calidad.com

Inici  Tornar

 Petició oferta          Petició informació          Consulta