CAMBRES D'ASSAIGS - CCI CONTROL DE QUALITAT

ARTICLES

IniciEmpresaProductesNovetatsServeisQualitatReferènciesNoticiesArticlesContactar

 

Cambres per a proves de temperatura i humitat

 

 

 

Els requisits que haurien de complir les cambres climàtiques destinades a la realització d'assaigs i proves en condicions controlades de temperatura i humitat en companyies que funcionen sota plans de qualitat preestablerts, haurien de ser les següents:


1) Estar avalades per una certificació de prestigi tal com la certificació AENOR.


2) Complir amb la normativa CE de seguretat a les màquines real, garantida per una certificació de qualitat externa (no solsament per la col·locació d'una etiqueta i una declaració del fabricant).


3) Acompanyar-se de certificats de calibratge realitzats per organismes acreditats externs al propi fabricant (la independència dels laboratoris de les mateixes empreses és inexistent).


4) Percentatge suficient de titulats universitaris en la plantilla del fabricant i del personal dedicat a assistència tècnica.


Després d'aquests aspectes bàsics, n'existeixen molts altres relacionats amb la qualitat i la solvència tècnica dels equips i materials emprats, plans i objectius de qualitat per garantir la satisfacció dels clients, descripció clara de l'aplicació de les garanties, etc. Qüestions que solsament és possible assegurar demanant informes escrits als usuaris continguts en la llista de referències general del fabricant.


CCI ve desenvolupant des de l'any 1967, sota la certificació AENOR, cambres d'assaigs climàtics i de simulació ambiental per a investigació i control de qualitat. Referent a això és de destacar que CCI ha desenvolupat aquest tipus de cambres climàtiques per a les entitats de la màxima rellevància i els centres d'investigació més prestigiosos existents en l'actualitat.

 

www.cci-calidad.com

Inici  Tornar

 Petició oferta          Petició informació          Consulta