CAMBRES D'ASSAIGS - CCI CONTROL DE QUALITAT

PRODUCTES

IniciEmpresaProductesNovetatsServeisQualitatReferčnciesNoticiesArticlesContactar

 

PROGRAMA DE FABRICACIO CAMBRES CLIMATIQUES I D'ASSAIGS

 
           
    CAMBRES ASSAIGS TERMICS
     
         
    CAMBRES CLIMATIQUES
     
             
    ARCONS CONGELADORS. ULTRACRIOGENIA
     
             
    ESTUFES
     
             
    ESTUFES-FORN
     
             
    FORNS DE MUFLA
     
           
    CAMBRES DE XOC TERMIC
     
         
    GRANS CAMBRES VISITABLES, CLIMATIQUES I D'ASSAIGS
     
         
   

CAMBRES CLIMATIQUES I D'ASSAIGS,

COMBINATS AMB VIBRACIO

     
         
   

CAMBRES CLIMATIQUES COMBINADES AMB ASSAIGS

DINAMICS (TRACCIO, COMPRESSIO, FLEXIO, ETC.)

     
     
   

CAMBRES CLIMATIQUES AMB SIMULACIO SOLAR UV

I ENVELLIMENT AMBIENTAL ACCELERAT

     
             
    CABINES PER A AVALUACIO VISUAL DEL COLOR
     
       
   

CAMBRES D'OZO. CAMBRES CLIMATIQUES COMBINADES

AMB ENVELLIMENT PER OZO

     
         
   

CAMBRES CLIMATIQUES COMBINADES AMB FUNCIO PLUJA.

DETERMINACIO XIFRES IP D'ESTANQUITAT A LA PLUJA

     
             
   

CAMBRES DE POLS. INSTAL.LACIONS

DETERMINACIO XIFRES IP D'ESTANQUITAT A LA POLS

     
       
   

CAMBRES KESTERNICH: CONDENSACIO I CORROSIO SO2

CAMBRES CLIMATIQUES AMB FUNCIO KESTERNICH

     
           
    CAMBRES ASSAIGS DE CORROSIO PER BOIRA SALINA
     
         
   

CAMBRES ASSAIGS CORROSIO CICLICA AUTOMATICA.

CAMBRES DE CORROSIO AMB FUNCIO CLIMATICA

     
     
   

CAMBRES CLIMO-BARIQUES. CAMBRES CLIMATIQUES

I D'ASSAIGS COMBINATS AMB FUNCIO BUIT/PRESSIO

     
       
   

CAMBRES DE GASOS. CAMBRES CLIMATIQUES COMBINADES

AMB ATMOSFERES GASOSAS CONTROLADES

     
           
    BANYS TERMOSTATICS. ARCONS D'IMMERSIO
     
       
   

CAMBRES D'HELADICITAT. CAMBRES CLIMATIQUES

COMBINADES AMB CICLES GEL/DESGEL PER IMMERSIO

     
           
   

CAMBRES PER A CONDICIONAMENT PECES DE PLASTIC.

CAMBRES CLIMATIQUES CONTINGUT HUMITAT PLASTICS

     
             
   

CAMBRES CLIMATIQUES ESPECIALS. BANCS DE SIMULACIO

EQUIPS DIVERSOS I DE FABRICACIO SOTA PROJECTE

     
 

CATALEG

GENERAL

Inici  Tornar

Peticiķ oferta          Peticiķ informaciķ          Consulta