CAMBRES D'ASSAIGS - CCI CONTROL DE QUALITAT

NOTICIES

IniciEmpresaProductesNovetatsServeisQualitatReferènciesNoticiesArticlesContactar

 

Comportament humà en condicions climàtiques extremes - Cambres de simulació CCI

 

 

Durant aquests dies estem sent testimonis del singular procés de selecció de futurs astronautes convocat per l'ESA.


Els candidats seleccionats iniciaran la seva formació bàsica en el Centre Europeu d'Astronautes (ESA-EAC) de Colònia, a Alemanya.


Les proves de selecció no solsament estan basades en aspectes de tipus intel·lectual, científic-tecnològic, habilitats, reflexos, etc., etc., sinó que a més també són d'extremada importància els aspectes relacionats amb les qualitats físiques i psicològiques dels candidats, especialment en situacions extremes.


Per conèixer el comportament físic i psíquic de les persones en les condicions límit previsibles, es requereix la recreació de les esmentades condicions extremes.

En el que a les condicions climàtiques es refereix, en ocasions els astronautes han de viure durant certs períodes de temps en regions geogràfiques de climes durs, encara que també existeix la possibilitat d'utilitzar grans cambres climàtiques amb formats d'habitacle semblants que haurien d'utilitzar a les seves missions reals.


Referent a això CCI desenvolupa cambres climàtiques capaces de simular condicions extremes canviants, amb cicles tèrmics que passin de fred a calor en temps predeterminats, pressions variables, atmosferes respirables modificades mitjançant gas Argó, simulació lunar amb pols de grafit, radiacions solars intenses, etc.


Amb les cambres climàtiques de simulació CCI es pot estudiar el comportament humà de les persones quan estan sotmeses a esforços físics, alternats amb condicions climàtiques extremes.


Les persones objecte de l'estudi poden ser monitoritzades des de l'exterior mitjançant sensors sense fil "Pulse Oximeter" via Bluetooth, a més de permetre el registre informatitzat de les constants fisiològiques habituals de l'individu, tant en condicions de repòs com d'estrès.


"El nostre desig és trobar a Europa homes i dones molt capacitats i preparar-los perquè s'enfrontin als reptes de la utilització de l'ISS i de l'exploració humana del nostre Sistema Solar el segle XXI. A partir d'aquest mes de maig i durant l'any 2008 l'ESA buscarà per primera vegada entre els seus 17 Estats membres als millors candidats perquè aquesta meta es faci realitat", va manifestar Michel Tognini, astronauta veterà responsable del Centre Europeu d'Astronautes.

 

www.cci-calidad.com

 

Inici  Tornar

Petició oferta          Petició informació          Consulta