CAMBRES D'ASSAIGS - CCI CONTROL DE QUALITAT

NOTICIES

IniciEmpresaProductesNovetatsServeisQualitatReferènciesNoticiesArticlesContactar

 

Corrosió i gel en els parcs eòlics marins - Cambres de simulació CCI

 

 

El futur de l'energia eòlica al món es troba al mar, qüestió que queda provada per l'evolució dels parcs eòlics marins als països mes evolucionats en la utilització d'aquest tipus d'energia, com ho és Dinamarca.


El parc eòlic més gran del món està situat al mar, concretament en Horns Rev (a 20 Km de les costes de Dinamarca). Està format per 80 aerogeneradores que s'eleven a 110 m d'alçària i tenen una potència instal·lada de 160 megavats (imatge adjunta).


L'objectiu de les autoritats daneses és assolir els 6500 megavats instal·lats el 2030.

A tot Europa s'aprecia la mateixa tendència, preveient-se la instal·lació d'11 gigavats abans del 2010, a més d'uns altres 59 més fins a l'any 2020 (total 70 GW d'aquí al 2020).


La major part dels projectes a curt termini estan previstos a Alemanya i el Regne Unit, i bona part ells es realitzaran en aigües profundes, segons el CENER. A Holanda, on al voltant del 70% de l'energia elèctrica que es produeix procedeix de centrals eòliques, hi ha previstos dos projectes de parcs marins en l'Ijsselmeer, el mar interior situat en el centre del país.


AVANTATGES I INCONVENIENTS DELS PARCS EOLICS MARINS RESPECTE DELS TERRESTRES

 

Avantatges

1 .- La velocitat del vent és major i més constant que a terra, amb el que s’incrementa en gran mesura la generació d’electricitat.


2 .- Al tractar-se de vent normalment menys turbulent, els aerogeneradors poden tenir una vida útil major.

 
3 .- Al estar situats en zones en les que el vento no troba obstacles, la seva velocitat no és major quan més alt es col.loqui l’aerogenerador, pel que es poden emprar màquines més baixes.

 

Inconvenients

 

1 .- Grans costos: Poden arribar a suposar una inversió inicial de més del doble que una instal.lació terrestre.

 

2 .- El mantenimient és més costós.

 

3 .- La corrosió del mar assoleix la màxima virulència, rriba la m alcanza la máxima virulència, que porta a la necessitat d'utilitzar materials i recobriments específics i a la realització d'exhaustius assaigs de resistència a la corrosió en cambres de boira salina de gran mida.

  

4 .- La formació de gel en les pales dels aerogeneradors no solsament poden provocar la pèrdua de rendiment, sino també deterioraments importants en els sistemes. Aquest és un problema real als parcs eòlics situats en zones fredes (Mar del Nord, etc.) a causa de la concentració d'aigua per l'efecte de punt de rosada i al de les esquitxades provocades pels temporals. Això porta a la utilització de materials orgànics d'alta resistència mecànica en elements giratoris i a l'ús de recobriments antigel a les pales (pintures amb components teflonats, etc.).

 

CCI fabrica des de l’any 1967 cambres d’assaigs de corrosió per boira salina per a la determinació de la resistència a l’ambient marí, i cambres de formació de gel i de desgel, per a la determinació de la resistència a la gelada, dels components eòlics.

 

CCI desenvolupa aquest tipus de cambres sense limitació de tamany, tant de construcció compacta com de tipus ensamblable, mitjançant panells desmontables, per a facilitar el seu trasllat.

 

www.cci-calidad.com

 

Inici  Tornar

Petició oferta          Petició informació          Consulta