CAMBRES D'ASSAIGS - CCI CONTROL DE QUALITAT

QUALITAT

IniciEmpresaProductesNovetatsServeisQualitatReferènciesNoticiesArticlesContactar

LABORATORI CCILAB

 

 

CCI posseeix el seu propi laboratori de calibratge, CCILAB, independent de la resta de l'Organització. Tots els patrons emprats per CCILAB, primaris i secundaris, estan certificats per laboratoris ENAC amb traçabilitat internacional i avalats per EAL, European Cooperation for Acreditation of Laboratories, complint-se rigorosament les prescripcions de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2000.

ACREDITACIO ENAC: Tota la documentació concernent al procés d'acreditació, es troba en poder de l'Entitat Nacional d'Acreditació ENAC, segons núm. d'expedient LC/241, estant el laboratori CCILAB formalment constituït en l'actualitat.

 

ABAST

 

El laboratori CCILAB està capacitat per a la realització de calibratges a domicili a qualsevol part del món, actuant, en aquest cas, com a laboratori " in situ".

Així mateix, realitza calibratges i assaigs a les seves pròpies instal·lacions, per a les variables:

 

Temperatura

Entre –196ºC i +1300ºC.

 

Humitat

Entre 0% HR i 100% HR.

 

Radiació UV

En el rang espectral entre 250nm i 475nm, per a rangs energètics fins a 5000 W/m2 i per a rangs fotomètrics  fins a 700 Klux.

En tots els casos compta, no solsament amb patrons primaris amb traçabilitat internacional, sinó a més amb patrons secundaris i programes d'intercomparació sistemàtica.

 

Inici  Tornar

Petició oferta          Petició informació          Consulta