CAMBRES D'ASSAIGS - CCI CONTROL DE QUALITAT

PRODUCTES

IniciEmpresaProductesNovetatsServeisQualitatReferènciesNoticiesArticlesContactar

 

 

CAMBRES ASSAIGS CORROSIO CICLICA AUTOMATICA

CAMBRES DE CORROSIO AMB FUNCIO CLIMATICA

 

 

Les cambres per a assaigs de corrosió cíclica automàtica, també anomenades cambres de corrosió complexa o cambres climo-salines, són equips capaços de dur a terme qualsevol tipus d'assaig de corrosió salina accelerada, sigui quina sigui la norma que el demandi, reproduint qualsevol seqüència mediambiental de forma cíclica.

Per tal motiu rep la catalogació de cambra de corrosió "multinorma", ja que està facultada per reproduir amb rigor de norma els assaigs segons NISSAN-NES OM 007/CCT 1/CCT 2/CCT 4, etc., RENAULT equivalents, VDA 621-415 (Werband der automovil Industrie), VOLKSWAGEN PVW-1210, seus equivalents i equiparables i ASTM G-85-85, VDA-PEST 621-415, PROHESION, etc.

El seu sistema de programació automàtica de cicles permet realitzar, tant el "Time-programming" convencional, com la seqüència climàtica específica:

- Interval de boira salina a temperatura de norma
- Interval d'humitat relativa controlada a temperatura de norma
- Interval d'assecatge a temperatura de norma

Amb possibilitat de la seva repetició fins 999.999 vegades.

La programació de temps en cada segment és factible des d'1 segon fins a 60 hores.


Els criteris de fabricació de les cambres per a corrosió accelerada CCI, donada la finalitat a què es destinen, són construïdes en materials absolutament inoxidables, fent menció expressa a les seves parts metàl·liques.

En efecte i tenint en compte els vessaments de solució salina que es produeixen per les vores i parts exteriors d'aquests equips, l'extern acabat no es pinta, qüestió que sol ocultar acers de mala qualitat.

Els materials exteriors i interiors metàl·lics, incloent tornillería, són absolutament en acer inoxidable AISI 316 L (l'interior, a més, per raons estètiques, es dota d'un recobriment color taronja), oferint a l'usuari una garantia màxima davant el deteriorament corrosiu i el compliment de les més recents normes de seguretat CE i de protecció de riscs laborals. (Els materials plàstics no són aconsellables).

 

 

 

 

Característiques principals

 

Construcció exterior total acer inoxidable AISI 316 L

Volum interior (litres):           140

                                          400

                                          1000

                                          1500

                                          2000

                                          Tamanys superiors: Construcció modular

Rang temperatura (ºC): Ambient .. +70

Nombre d’atomitzadors: 1, 2 .. n, en funció del volum

Rang de pressió per atomitzador (bar): 0,5 .. 2,5

Quadre de programació amb porta transparent i pany amb clau

           

          

 

CATALEG

Inici  Tornar

Petició oferta          Petició informació          Consulta