CAMBRES D'ASSAIGS - CCI CONTROL DE QUALITAT

ARTICLES

IniciEmpresaProductesNovetatsServeisQualitatReferènciesNoticiesArticlesContactar

 

Corrosió en instal.lacions petroquímiques

 

 

 

Si haguéssim de ponderar diversos tipus d'indústries per la seva ordre de major vulnerabilitat a la corrosió, sens dubte situaríem en primer lloc la indústria petroquímica.

El motiu no és cap altre que el de l'existència d'una doble afectació, externa i interna, en les enormes infraestructures d'acer emprades. Des de les plataformes petrolíferes instal·lades al mar, passant per les refineries de petroli, fins a arribar a les últimes indústries químiques productores de gasos, plàstics, etc., totes estan afectades pel doble risc de corrosió extern i intern.


Corrosió externa:

Fonamentalment provocada per la salinitat del mar, l'alta humitat, i l'atmosfera àcida generada per la presència de SO2.

 

La protecció contra aquest tipus de corrosió passa per l'aplicació de recobriments (majoritàriament pintures) i un eficaç pla de vigilància i manteniment industrial.


Corrosió interna:

Provocada per l'existència d'àcid sulfhídric amb gas naftènic (procedent de les naftes), en presència d'hidrogen (procedent de les cadenes d'hidrocarburs).


Una forma de protecció contra aquests medis corrosius és la utilització de revestiments d'alumini intermetàl·lic Fe/Al per tractament tèrmic a +1050ºC. Aquest tractament s’anomena alonització i aporta una excel·lent protecció de l'interior de les canonades.


Per determinar al laboratori el grau de resistència dels acers i els mitjans de protecció emprats, s'utilitzen les cambres d'assaigs de corrosió accelerada tals com a: Cambres de corrosió per boira salina, cambres Kesternich d'atmosferes gasoses per SO2, cambres humidostàtiques d'humitat saturada i cambres d'àcids, totes elles desenvolupades per CCI.


CCI desenvolupa des de l'any 1967, sota la certificació AENOR, cambres d'assaigs de corrosió per boira salina i de simulació climàtica per a investigació i control de qualitat. Referent a això és de destacar que CCI ha fabricat aquest tipus de cambres d'assaigs per a les entitats de la màxima rellevància i els centres d'investigació més prestigiosos existents en l'actualitat, tals com el Centre Nacional d'Investigacions Metal·lúrgiques (CENIM), Empresa Nacional Siderúrgica (ENSIDESA), Institut de Tècnica Aeroespacial (INTA), AIRBUS, REPSOL I+D, Catalana del Gas, etc.

 

www.cci-calidad.com

Inici  Tornar

 Petició oferta          Petició informació          Consulta