CAMBRES D'ASSAIGS - CCI CONTROL DE QUALITAT

ARTICLES

IniciEmpresaProductesNovetatsServeisQualitatReferènciesNoticiesArticlesContactar

 

Cambra UV

 

 

 

Descripció:

UV és l'abreviatura de la regió espectral emesa pel Sol, definida com "ultraviolada". Aquesta regió ultraviolada se subdivideix en tres tipus de radiació en funció de la longitud d'ona: UVC, UVB i UVC. Així, una cambra ultraviolada és un equip d'investigació capaç de reproduir qualitativament l'espectre esmentat.


Abast d'aplicació:

Envelliment accelerat de materials davant l'exposició a la intempèrie.

Anàlisi de l'estabilitat del color davant les radiacions ultraviolades.

Assaigs de resistència a les radiacions solars de pigments, tintes, pintures, plàstics, cartonatges, tèxtils, etc.

Investigació de la fotoestabilitat de substàncies.

Prova d'equips fotovoltaics.


Dades tècniques:

Selecció del rang espectral de longitud d'ona de la radiació.

Programació automàtica de l'energia radiant emesa per les làmpades de xenó.

Manteniment de les toleràncies i control automàtic de vida de làmpada.

Control espectral de la radiació.

Filtres d'absorció seleccionables.

Certificat de calibratge de cada pic espectral.

Patrons seleccionables.

Amplia varietat de models i mides.


CCI ve desenvolupant des de l'any 1967, sota la certificació AENOR, cambres d'assaigs ambientals i de simulació climàtica per a investigació i control de qualitat. Referent a això és de destacar que CCI ha desenvolupat aquest tipus de cambres d'assaigs per a les entitats de la màxima rellevància i els centres d'investigació més prestigiosos existents en l'actualitat, entre els que es pot destacar el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), Centre de I+D de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), centres tecnològics rellevants, universitats i companyies diverses.

 

www.cci-calidad.com

Inici  Tornar

 Petició oferta          Petició informació          Consulta