CAMBRES D'ASSAIGS - CCI CONTROL DE QUALITAT

ARTICLES

IniciEmpresaProductesNovetatsServeisQualitatReferènciesNoticiesArticlesContactar

 

Cambres de llum ultraviolada

 

 

 

Entenem com a cambra de llum ultraviolada a un aparell d'assaig capaç de reproduir fidelment l'espectre de radiació lluminosa ultraviolada emes pel Sol. Aquest procés de simulació s'aconsegueix amb les cambres dotades de làmpades de xenó d'alta pressió, controlades electrònicament.


Assaigs, investigacions i estudis possibles:

Proves d'envelliment accelerat de materials davant l'exposició a la intempèrie.

Estabilitat del color davant les radiacions ultraviolades.

Determinació de la resistència a les radiacions solars de pigments, tintes, pintures, plàstics, cartonatges, tèxtils, etc.

Fotoestabilitat de productes.

Estudis d'energia solar.


Especificacions:

Selecció del rang espectral de longitud d'ona de la radiació.

Programació automàtica de l'energia radiant emesa per les làmpades de xenó.

Manteniment de les toleràncies i control automàtic de vida de làmpada.

Control espectroradiomètric de la radiació.

Filtres d'absorció seleccionables.

Certificat de calibratge de cada pic espectral.

Patrons comparatius.

Amplia varietat de models i mides.


CCI ve desenvolupant des de l'any 1967, sota la certificació AENOR, cambres d'assaigs ambientals i de simulació climàtica per a investigació i control de qualitat. Referent a això és de destacar que CCI ha desenvolupat aquest tipus de cambres d'assaigs per a les entitats de la màxima rellevància i els centres d'investigació més prestigiosos existents en l'actualitat, entre els que es pot destacar el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), Centre de I+D de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), centres tecnològics rellevants, universitats i companyies diverses.

 

www.cci-calidad.com

Inici  Tornar

 Petició oferta          Petició informació          Consulta