CAMBRES D'ASSAIGS - CCI CONTROL DE QUALITAT

ARTICLES

IniciEmpresaProductesNovetatsServeisQualitatReferènciesNoticiesArticlesContactar

 

Cambres de radiació ultraviolada

 

 

 

Definició:
Les cambres de radiació ultraviolada es caracteritzen per la seva capacitat de reproduir, amb total exactitud i de forma fidel, l'espectre de radiació lluminosa ultraviolada emesa pel Sol. Aquest procés de simulació s'aconsegueix amb les cambres basades en làmpades de xenó d'alta pressió, controlades automàticament.


Camp d'aplicació:

Proves d'envelliment accelerat de materials davant l'exposició a la intempèrie.
Estabilitat del color davant les radiacions ultraviolades.

Determinació de la resistència a les radiacions solars de pigments, tintes, pintures, plàstics, cartonatges, tèxtils, etc.

Fotoestabilitat de productes.

Estudis d'energia solar.


Característiques més comunes:

Selecció del rang espectral de longitud d'ona de la radiació.

Programació automàtica de l'energia radiant emesa per les làmpades de xenó.

Manteniment de les toleràncies i control automàtic de vida de làmpada.

Control espectroradiomètric de la radiació.

Filtres d'absorció seleccionables.

Certificat de calibratge de cada pic espectral.

Patrons comparatius.

Existeixen diverses gammes de cambres, des de petits equips de sobretaula (imatge), fins a grans instal·lacions sense límit de mida.


CCI ve desenvolupant des de l'any 1967, sota la certificació AENOR, cambres d'assaigs ambientals i de simulació climàtica per a investigació i control de qualitat. Referent a això és de destacar que CCI ha desenvolupat aquest tipus de cambres d'assaigs per a les entitats de la màxima rellevància i els centres d'investigació més prestigiosos existents en l'actualitat, entre els que es pot destacar el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), Centre de I+D de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), centres tecnològics rellevants, universitats i companyies diverses.

 

www.cci-calidad.com

Inici  Tornar

 Petició oferta          Petició informació          Consulta