CAMBRES D'ASSAIGS - CCI CONTROL DE QUALITAT

ARTICLES

IniciEmpresaProductesNovetatsServeisQualitatReferènciesNoticiesArticlesContactar

 

Corrosió gasosa

 

 

 

Es defineix com a corrosió gasosa al procés electrolític de destrucció dels metalls com a conseqüència de la seva exposició a atmosferes amb continguts rellevants de gasos ionizables.


Es diferencia de la corrosió líquida en la qual aquí el component aquós es troba en fase gasosa (vapor) i no en forma de partícules d'aigua precipitades per atomització, com pot succeir en les proximitats del mar.


Als països més desenvolupats, les atmosferes corrosives d'origen gasós més comunes són les produïdes en els nuclis urbans i en els polígons industrials.


Corrosió gasosa urbana:

Fa referència a la contaminació ambiental existent en els nuclis urbans, com a conseqüència de l'alliberament a l'atmosfera de gas SO2 procedent dels combustibles procedents dels derivats petrolífers, el qual en presència de l'oxigen de l'aire passa a SO3, que al seu torn en presència d'humitat s'ionitza produint l'Ió sulfúric responsable de la corrosió.


Els assaigs de corrosió gasosa urbana, també denominats d'assaigs Kesternich, es realitzen en cambres de proves de laboratori, conforme a les normes internacionals adoptades per cada país.


Corrosió gasosa industrial:

Té la seva semblança amb l'atmosfera urbana, però a causa de la presència de diversos contaminants addicionals procedents de les activitats industrials existents a la zona, poden coexistir mescles de gasos químicament actius d'origen àcid que agreugen l'acció corrosiva dels metalls, en funció del seu potencial d'oxidació-reducció.


CCI desenvolupa des de l'any 1967, sota la certificació AENOR, cambres d'assaigs de corrosió per boira salina i de simulació climàtica per a investigació i control de qualitat. Referent a això és de destacar que CCI ha fabricat aquest tipus de cambres d'assaigs per a les entitats de la màxima rellevància i els centres d'investigació més prestigiosos existents en l'actualitat, tals com el Centre Nacional d'Investigacions metal·lúrgiques, Empresa Nacional Siderúrgica, Ministeri de Defensa, etc.

 

www.cci-calidad.com

Inici  Tornar

 Petició oferta          Petició informació          Consulta