CAMBRES D'ASSAIGS - CCI CONTROL DE QUALITAT

ARTICLES

IniciEmpresaProductesNovetatsServeisQualitatReferènciesNoticiesArticlesContactar

 

Factors ambientals de la corrosió

 

Atmosfera urbana

 

Atmosfera industrial

 

Atmosfera marina

 

Els factors ambientals de la corrosivitat no són inherents ni al tipus de material ni a la classe de protecció, sinó a les condicions atmosfèriques existents en el medi sota la influència del qual els esmentats materials realitzen les seves funcions en les condicions de servei assignades.


Els factors de risc ambiental desencadenants de la corrosió, es poden circumscriure per la seva major rellevància, a tres tipus d'atmosferes, a saber: Atmosfera urbana, atmosfera industrial i atmosfera marina.


Atmosfera urbana:

La seva acció corrosiva està provocada per la contaminació ambiental generada com a conseqüència de l'alliberament a l'atmosfera de gas SO2 procedent dels combustibles fòssils i de determinades reaccions químiques, el qual en presència de l'oxigen de l'aire passa SO3, que al seu torn en presència de vapor d'aigua s'ionitza creant l'ió sulfúric responsable de la corrosió àcida esmentada.


Per investigar els efectes d'aquest tipus d'ambients, s'utilitzen les cambres d'assaigs d'atmosferes gasoses modificades.


Aquests assaigs, també anomenats assaigs Kesternich, es realitzen en cambres de proves de laboratori en les quals se simula una atmosfera de gas sulfurós a temperatura controlada i amb humitat saturada, segons normes DIN 50018, ISO 3231, ASTM G87, i els seus equivalents.


A la mateixa cambra també es poden realitzar els assaigs coneguts com a humidostàtics, de condensació a temperatura controlada o d'humitat saturada, sota normatives múltiples, entre les quals es pot destacar per la seva habitualitat, la DIN 50017 i les seves homòlogues.


Atmosfera industrial:

Es la mateixa que l'atmosfera urbana, si bé podem trobar la presència d'un altre tipus de vapors àcids derivats del N2, Cl, etc., els quals configuren la boira anomenada àcida.


Atmosfera marina:

En funció de la proximitat al mar, l'activitat de l'ambient marí es pot presentar en forma d'immersions alternatives, esquitxades per l'onatge i boira salina, la qual representa la màxima rellevància per la gran extensió d'influència que inclou.

Les condicions atmosfèriques més adverses amb què ens podem trobar són la densa boira generada per l'onatge i el vent en condicions ambientals equilibrades de temperatura d'aigua i temperatura d'aire, condició responsable d'elevar al màxim la tensió de vapor de l'aigua de mar.


Per investigar els efectes de l'atmosfera marina s'utilitzen les cambres d'assaigs de laboratori anomenades cambres de corrosió per boira salina. Aquest tipus d'assaigs es regeixen per una extensa varietat de normes internacionals, de les quals el referent originari és la norma ASTM B-117, de la qual parteixen pràcticament totes les altres, amb lleugeres variacions. Essencialment, l'assaig consisteix a atomitzar una solució salina de ClNa en aigua, en una proporció equivalent a la salinitat mitjana dels mars de la terra (aproximadament 35 g/l), en condicions de temperatura d'atomització i temperatura d'aire, respectivament controlades.


CCI desenvolupa des de l'any 1967, sota la certificació AENOR, cambres d'assaigs de corrosió per boira salina i de simulació climàtica per a investigació i control de qualitat. Referent a això és de destacar que CCI ha fabricat aquest tipus de cambres d'assaigs per a les entitats de la màxima rellevància i els centres d'investigació més prestigiosos existents en l'actualitat, tals com el Centre Nacional d'Investigacions metal·lúrgiques, Empresa Nacional Siderúrgica, Ministeri de Defensa, etc.

 

www.cci-calidad.com

Inici  Tornar

 Petició oferta          Petició informació          Consulta