CAMBRES D'ASSAIGS - CCI CONTROL DE QUALITAT

ARTICLES

IniciEmpresaProductesNovetatsServeisQualitatReferènciesNoticiesArticlesContactar

 

Cambra d'ozó

 

 

 

Definició:
Una cambra d'ozó és un sistema capaç de reproduir en el seu interior concentracions variables de l'esmentat gas en condicions estables i precises, mantenint controlades les variables de temperatura i humitat.


Aplicacions:
Envelliment accelerat de cautxús i elastòmers.

Investigació de materials compostos.

Generació d'atmosferes modificades per a propòsits múltiples.


Característiques exigibles:

Homogeneïtat de les concentracions establertes.

Programació automàtica de les variables O3, T i HR.

Manteniment de les toleràncies exigides per les normatives.

Sistema de calibratge automàtic.

Sistema automàtic de neutralització de l'atmosfera interior.

Possibilitat de realitzar assaigs dinàmics simultanis.

Registre gràfic de tots els paràmetres.


Des de l'any 1967, CCI desenvolupa sota la certificació AENOR, cambres d'assaigs d'ozó i d'envelliment ambiental accelerat per a investigació i control de qualitat. Referent a això és de destacar que CCI ha fabricat aquest tipus de cambres d'assaigs per a les entitats de la màxima rellevància i els centres d'investigació més prestigiosos existents en l'actualitat, tals com el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), centres tecnològics diversos, indústries d'automoció, etc.

 

www.cci-calidad.com

Inici  Tornar

 Petició oferta          Petició informació          Consulta