CAMBRES D'ASSAIGS - CCI CONTROL DE QUALITAT

ARTICLES

IniciEmpresaProductesNovetatsServeisQualitatReferènciesNoticiesArticlesContactar

 

La corrosió

 

 

 

De totes les accepcions emprades per definir la corrosió, la que més fàcilment descriu el fenomen és aquella que nosaltres descrivim com a definició necessària, suficient i assequible per al gran públic, sense entrar en connotacions ni acadèmiques ni del camp de l'enginyeria química.


Sota aquesta premissa la corrosió quedaria definida com el procés de desintegració dels metalls causat per la seva exposició a diversos factors ambientals adversos.


El concepte de desintegració dels metalls és adequat perquè a mesura que la corrosió avança, la desintegració és major. Prova d'això és que una forma precisa de mesurar el grau de corrosió al laboratori, és precisament pel mètode de la pesada, és a dir, analitzant la pèrdua de pes produïda a les provetes, com a conseqüència de l'esmentada desintegració (pèrdua de material).


Per provar la resistència dels metalls i els seus recobriments, davant els diversos factors climatològics, s'utilitzen les cambres d'assaigs de corrosió.


CCI ve desenvolupant des de l'any 1967, sota la certificació AENOR, cambres d'assaigs de corrosió per boira salina i de simulació climàtica per a investigació i control de qualitat. Referent a això és de destacar que CCI ha desenvolupat aquest tipus de cambres d'assaigs per a les entitats de la màxima rellevància i els centres d'investigació més prestigiosos existents en l'actualitat, tals com al Centre Nacional d'Investigacions metal·lúrgiques, Empresa Nacional Siderúrgica, etc.

 

www.cci-calidad.com

Inici  Tornar

 Petició oferta          Petició informació          Consulta