CAMBRES D'ASSAIGS - CCI CONTROL DE QUALITAT

ARTICLES

IniciEmpresaProductesNovetatsServeisQualitatReferènciesNoticiesArticlesContactar

 

La corrosió de les soldadures

 

 

 

Quan els constructors d'equipaments científics, i en particular de cambres d'assaigs climàtics, parlem de la corrosió de les soldadures, ens estem referint a la soldadura dels acers inoxidables, a causa de la vulnerabilitat de les esmentades àrees davant els agents químics fortament actius.


Efectivament en les proximitats dels cordons de soldadura i altres tipus d'unions, encara que se soldi mitjançant gas Argó i s'emprin elèctrodes d'acer al molibdè, les elevades temperatures produeixen lleugers canvis en les estructures metalogràfiques fent-les més sensibles davant la corrosió, especialment si el procés es realitza descuradament.


Les àrees debilitades s’anomenen zones de transició i tenen una mida mitja d'aproximadament un centímetre d'afectació.


El major perill existent en aquestes zones és la presència de partícules d'acer al carboni procedents de les mecanitzacions de materials fèrrics. Es per això molt important treballar en recintes destinats solsament a acer inoxidable i netejar les parts d'unió acuradament abans de realitzar les soldadures.


Una tècnica emprada a les cambres destinades a treballar amb substàncies corrosives, consisteix a realitzar les soldadures en plec, a fi d'aïllar les zones de transició.


Si el procés de soldadura dels acers inoxidables tals com l'AISI 316 L es realitza professionalment, la resistència a la corrosió és excel·lent, fins i tot en el cas de presència d'àcids diluïts tals com ClH i SO4H2.


Si a més es dota a les estructures de tractaments addicionals, la fiabilitat és il·limitada.

CCI ve desenvolupant des de l'any 1967, sota la certificació AENOR, cambres d'assaigs climàtics i de simulació ambiental per a investigació i control de qualitat fabricades enterament en acer inoxidable AISI 316 L, i Ti, entre d'altres. Referent a això és de destacar que CCI ha desenvolupat aquest tipus de cambres climàtiques per a les entitats de la màxima rellevància i els centres d'investigació més prestigiosos existents en l'actualitat.

 

www.cci-calidad.com

Inici  Tornar

 Petició oferta          Petició informació          Consulta