CAMBRES D'ASSAIGS - CCI CONTROL DE QUALITAT

ARTICLES

IniciEmpresaProductesNovetatsServeisQualitatReferènciesNoticiesArticlesContactar

 

Assaigs tèrmics i de resistència mecànica

 

 

 

Els diversos mecanismes implicats en el funcionament dels sistemes mecatronics, accionaments, actuadors, etc., emprats en la tecnologia aeronàutica i aeroespacial, i en menor grau als sectors ferroviari, nàutic i d'automoció, no només estan sotmesos a importants esforços mecànics de tracció, compressió, flexió, i torsió, sinó que a més, i de forma simultània, han de suportar xocs tèrmics extrems en espais de temps molt curts i en ocasions de manera repetitiva.


Els xocs tèrmics sistemàtics produeixen fatiga tèrmica i un augment de la fragilitat dels materials amb el conseqüent increment de la probabilitat de fallades funcionals i les seves greus conseqüències derivades.


Determinar la resistència dels mecanismes en tals condicions extremes, implica la necessitat de realitzar assaigs de laboratori, consistents en la simulació de totes les possibles situacions reals, accelerant-les al màxim per garantir la fiabilitat dels sistemes en les condicions més imprevisibles.


Per realitzar aquest tipus d'assaigs s'utilitzen les cambres d'assaigs tèrmics criogènics alternats amb càrregues mecàniques, en les quals es pot determinar, per exemple, la càrrega de ruptura per tracció d'un metall sotmès canvis tèrmics bruscos.


CCI ve desenvolupant des de l'any 1967, sota la certificació AENOR, cambres d'assaigs tèrmics criogènics combinades amb esforços mecànics per a investigació i control de qualitat aeroespacial. Referent a això és de destacar que CCI ha desenvolupat aquest tipus de cambres d'assaigs per a les entitats de la màxima rellevància i els centres d'investigació més prestigiosos existents en l'actualitat, tals com a l'Institut de tècnica Aeroespacial (INTA), AIRBUS, Construccions Aeronàutiques, etc.

 

www.cci-calidad.com

Inici  Tornar

 Petició oferta          Petició informació          Consulta