CAMBRES D'ASSAIGS - CCI CONTROL DE QUALITAT

ARTICLES

IniciEmpresaProductesNovetatsServeisQualitatReferènciesNoticiesArticlesContactar

 

Resistència a la corrosió dels materials metàl·lics

 

 

 

Perquè els materials metàl·lics tinguin la qualitat de ser resistents a la corrosió produïda per determinats agents oxidants o corrosius, és necessari contemplar tres aspectes essencials: L'agent susceptible de generar la corrosió, la composició del metall o substrat, i la naturalesa del recobriment protector.


Tant els transformadors metal·lúrgics i fonedors, com les empreses distribuïdores, disposen de taules dels diferents tipus de metalls i aliatges, a disposició de tots els usuaris. En aquestes taules, no solsament s'ofereixen detalladament les seves composicions i característiques, sinó també el grau de resistència a la corrosió dels diversos agents químics i les atmosferes més habituals a què poden ser exposats.


Una vegada coneguda la vulnerabilitat dels metalls davant la influència dels agents esmentats químics corrosius, als quals han de ser exposats, és quan entra en joc l'elecció del recobriment protector més adequat.


Optimitzar la combinació formada pel metall més convenient i el recobriment més adequat, és la clau per garantir la resistència a la corrosió.


Per arribar a determinar la resistència a la corrosió dels metalls bàsics, els seus aliatges i els seus recobriments, és necessari reproduir a escala de laboratori cada una de les possibles composicions químiques corrosives existents als diversos escenaris sota els quals s'ha de desenvolupar la vida del producte.


Per reproduir les esmentades condicions ambientals a escala de laboratori, s'utilitzen les cambres d'assaigs de corrosió accelerada en les seves diverses modalitats.


CCI ve desenvolupant des de l'any 1967, sota la certificació AENOR, cambres d'assaigs mitjançant gasos corrosius, boira salina i simulació climàtica, per a investigació i control de qualitat. Referent a això és de destacar que CCI ha desenvolupat aquest tipus de cambres d'assaigs per a les entitats de la màxima rellevància i els centres d'investigació més prestigiosos existents en l'actualitat, tals com al Centre Nacional d'Investigacions metal·lúrgiques, Empresa Nacional Siderúrgica, etc.

 

www.cci-calidad.com

Inici  Tornar

 Petició oferta          Petició informació          Consulta