CAMBRES D'ASSAIGS - CCI CONTROL DE QUALITAT

ARTICLES

IniciEmpresaProductesNovetatsServeisQualitatReferènciesNoticiesArticlesContactar

 

Curat provetes formigó

 

 

 

El curat del formigó és un procés d'humidificació controlada imprescindible per a aconseguir una consistència d'enduriment tal que ens permeti obtenir un grau de duresa capaç de garantir la màxima resistència física i química en obra.


Si l'assecatge del formigó es produeix amb massa rapidesa, el resultant és l'obtenció d'enduriments molt porosos i fràgils, qüestió altament perillosa per a la solvència de les estructures.


Per evitar aquest problema és imprescindible allargar el procés d'evaporació del component líquid, ja que quant major sigui el temps en què el formigó romangui humit, major serà la qualitat resultant.


Les condicions climàtiques ambientals tals com el vent, la temperatura i la humitat representen factors decisius en el procés de curat, ja que d'ells depèn l'assecatge prematur i la seva conseqüent disminució de resistència.


Per assajar aquests processos al laboratori es realitzen provetes cilíndriques normalitzades i es sotmeten a tractaments climàtics de curat consistents en l'establiment de programes d'humidificació adiabàtica a temperatura constant. Una vegada realitzats els procediments de curat, es procedeix a efectuar els assaigs de determinació de les càrregues de ruptura de les provetes, mitjançant maquines d'assaigs de compressió. Els diagrames de càrrega, deformació i ruptura obtinguts gràficament, ens permeten obtenir importantíssimes conclusions per documentar la solvència estructural de les edificacions.

Les cambres de curat poden ser construïdes mitjançant plafons modulars ensamblables, "clau a mà" o aprofitant les estructures d'obra habilitades pels usuaris.


CCI ve desenvolupant des de 1967, sota la Certificació AENOR, cambres de tractaments climàtics amb temperatures i humedades controlades, entre les quals es troben les cambres, de curat de provetes de formigó. Referent a això és de destacar que CCI ha desenvolupat aquest tipus de cambres per a l'Institut Eduardo Torroja de Materiales de Construcción (CSIC), Laboratori INCE del MOPU, Laboratori de Qualitat de l'Edificació de la Generalitat de Catalunya, i companyies rellevants del sector, tals com a CEMEX, HOLCIM, TUDELA VEGUIN, etc., així com importants companyies constructores, entre altres entitats públiques i universitats diverses.

 

www.cci-calidad.com

Inici  Tornar

 Petició oferta          Petició informació          Consulta