CAMBRES D'ASSAIGS - CCI CONTROL DE QUALITAT

ARTICLES

IniciEmpresaProductesNovetatsServeisQualitatReferènciesNoticiesArticlesContactar

 

Proves d'estabilitat a la llum solar

 

 

 

Definició:
Definim com a prova d'estabilitat a llum solar, a la determinació de la capacitat dels productes, pigments, substàncies i materials acolorits, a conservar les seves característiques superficials i cromàtiques (tonalitat, intensitat, brillantor, reflectància, etc.) davant les agressions ambientals.


Per assajar la resistència a la llum solar s'utilitzen diversos equips, entre els que es pot destacar les cambres d'envelliment ambiental accelerat i les cambres d'estabilitat a la llum, tals com les cambres de simulació solar per làmpades de xenó, les quals reprodueixen amb total exactitud i de forma fidel l'espectre ultraviolat, que és el responsable màxim del deteriorament fotoquímic del color.


Aplicacions:
Assaigs d'estabilitat del materials davant les radiacions solars.

Prova de vida cromàtica de materials i productes en condicions reals de servei.

Determinació de la resistència a les radiacions solars de pigments, tintes, pintures, plàstics, cartonatges, tèxtils, etc.

Fotoestabilitat de productes.

Etc., etc.


Característiques exigibles:

Control precís i selectiu dels diferents rangs de l'espectre solar.

Precisió, estabilitat i homogeneïtat de la radiació.

Programació automàtica de l'energia radiant emesa per les làmpades de xenó.

Manteniment de les toleràncies i control automàtic de vida de làmpada.

Control espectroradiomètric de la radiació.

Registre i arxivament de dades.

Filtres d'absorció seleccionables.

Certificat de calibratge de cada pic espectral.

Control automàtic de la temperatura i la humitat.

Disponibilitat de patrons de color.


CCI ve desenvolupant des de l'any 1967, sota la certificació AENOR, cambres d'assaigs ambientals i de simulació climàtica per a investigació i control de qualitat. Referent a això és de destacar que CCI ha desenvolupat aquest tipus de cambres d'assaigs per a les entitats de la màxima rellevància i els centres d'investigació més prestigiosos existents en l'actualitat, entre els que es pot destacar el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), Centre de I+D de la Fabrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT), centres tecnològics rellevants, universitats i companyies diverses.

 

www.cci-calidad.com

Inici  Tornar

 Petició oferta          Petició informació          Consulta