CAMBRES D'ASSAIGS - CCI CONTROL DE QUALITAT

ARTICLES

IniciEmpresaProductesNovetatsServeisQualitatReferènciesNoticiesArticlesContactar

 

La corrosió a la construcció

 

 

 

Quan parlem de corrosió en la construcció ens referim no solsament a les estructures metàl·liques emprades tant en l'edificació com a l'obra pública, sinó el que és molt més important, a les armadures de ferro emprades en el formigó armat.


Les barnilles corrugades immerses de les estructures formades després de l'enduriment del ciment tancat als encofrats, acaba prenent contacte amb substàncies aquoses de composicions químicament actives, les quals poden desencadenar processos oxidatius i corrosius.


Aquests processos corrosius podrien arribar a generar la desintegració progressiva de les armadures i el conseqüent augment de la fragilitat estructural les conseqüències de la qual podrien arribar a ser molt greus per a la solvència de les construccions, especialment les involucrades amb l'ambient marí, com per exemple els túnels sota el mar, ponts marítims, estructures portuàries, fars, etc., les quals posseeixen elements que comunament estan submergits al mar o esquitxats per l'onatge.


Per verificar prèviament el grau de resistència de les armadures i dels formigons, es preparen provetes normalitzades i s'assagen en cambres de corrosió accelerada, el disseny del qual i prestacions han de ser concordants amb l'exigència de les normatives vigents a cada país.


CCI ve desenvolupant des de 1967, sota la Certificació AENOR, cambres de simulació climàtica, entre les que es troben les cambres d'assaigs de corrosió accelerada capaços de reproduir qualsevol ambient marí que pugui trobar-se als nostres mars i accelerar-lo a requeriment. Referent a això és de destacar que CCI ha desenvolupat aquest tipus de cambres per al Centre Nacional d'Investigacions metal·lúrgiques CENIM, pertanyent al Consell Superior d'Investigacions Científiques, i les companyies més rellevants del sector de la construcció, acereries i fonedors, entre altres entitats públiques i universitats diverses.

 

www.cci-calidad.com

Inici  Tornar

 Petició oferta          Petició informació          Consulta