CAMBRES D'ASSAIGS - CCI CONTROL DE QUALITAT

ARTICLES

IniciEmpresaProductesNovetatsServeisQualitatReferènciesNoticiesArticlesContactar

 

Desinsectació amb atmosferes controlades

 

 

 

La utilització de cambres d'atmosferes modificades per a desinsectació de materials sensibles suposa un avantatge molt important respecte d'altres sistemes biocides.


Les cambres d'atmosferes modificades, es fabriquen sense límit de mida i en elles és possible reproduir ambients biocides monitoritzats mitjançant gasos inerts diversos tals com al CO2, Argó, Nitrogen, etc., i a més poden ser climatitzades mitjançant controls precisos de temperatura i humitat.


L'únic inconvenient que tenen aquests procediments són els elevats costos derivats del consum de gasos. En ser el consum sistemàtic, està esclavitzat i supeditat a l'establiment de contractes es subministrament amb els proveïdors fabricants de gasos. No solsament els preus són alts, sinó que a més els procediments són molestos; pas de carretons, retards ocasionals en els subministraments, cal dotar de mesures de seguretat per a l'emmagatzemament de les ampolles o tancs contenidors, etc. entre altres problemes de tipus administratiu tals com el control d'ompliment dels contenidors, conformat d'albarans i factures, etc.


Per evitar aquests problemes CCI ha implementat el sistema d'utilització de grups automàtics i completament autònoms de generació de nitrogen. Aquests aparells estan dissenyats i capacitats per produir nitrogen net i sec a partir de l'aire de la nostra atmosfera, de forma gratuïta i desvinculada dels proveïdors.


Aquest sistema de tractament és absolutament respectuós amb les obres d'art molt valuoses en poder ser ubicades en recintes diàfans sense cap tipus de fricció amb altres materials. La d'entrada i sortida del mobiliari, quadres, retaules, documents, vestits, etc., és simplíssima i mancada de riscs, a més d'oferir altres avantatges relacionats amb la seguretat, l'estalvi de mà d'obra, la possibilitat d'observar les obres d'art situades en l'interior durant el seu tractament i el monitoratge automàtic dels tractaments.


CCI ve desenvolupant des de l'any 1967, sota la certificació AENOR, cambres climàtiques i d'atmosferes controlades per a investigació, tractaments i assaigs. Referent a això és de destacar que CCI ha desenvolupat aquest tipus de cambres per a entitats de la màxima rellevància del sector, tals com el Museu d'Amèrica, Museu Nacional del Vestit, Ministeri de Cultura del Govern d'Espanya, etc.

 

www.cci-calidad.com

Inici  Tornar

 Petició oferta          Petició informació          Consulta